LEAD2DEAL
PAKKET 01. BEWEGING IN BESTAAND LOGO:

Lead2Deal presenteert zich als een organisch netwerk dat actief is met mensen uit bedrijfsleven, onderwijs & onderzoek, start up ondernemers en overheden.

Lead2Deal heeft tot missie het stimuleren van ondernemerschap door persoonlijke ontmoetingen. Door het combineren van verschillende soorten ondernemers en diverse sectoren, maken ze een horizontale dwarsdoorsnede van de stad. Zij zorgen voor reuring en dynamiek, want juist daar liggen de kansen. Ook kijkt Lead2Deal naar de drijfveren en ambities van mensen en minder naar hetgeen nu exact op je visitekaartje staat.

Wij hebben het logo van Lead2Deal mogen animeren, waarbij het de bedoeling was dat er niets veranderde aan het statische logo, maar waar toch een beweging aan toegevoegd werd voor de toepassing in digitale uitingen. De gekozen beweging hangt nauw samen met de doelen en visies van Lead2Deal: het combineren van verschillende soorten ondernemers en het samenbrengen. Ontmoetingen die resulteren in verrassende en nieuwe dynamieken. De beweging is vloeiend en harmonieus: de kleurvlakken ontmoeten elkaar en wisselen van positie.

UITGANGSPUNT:

RESULTAAT:

Telefoon
010 – 288 70 80
DRD Support