CBS DE HOEKSTEEN
PAKKET 02. BEWEGING IN GERESTYLED LOGO:

Dit geanimeerde logo van Christelijke Basisschool (CBS) De Hoeksteen kwam mede tot stand door een samenwerking tussen DRD Support, Blauwprint en alle leerkrachten van CBS De Hoeksteen. Tijdens de ontwikkeling van het logo heeft DRD Support in de eerste fase vijf logo richtingen voorgelegd aan het team van CBS De Hoeksteen. Vervolgens zijn zij aan de hand van een Blauwprint sessie met elkaar gaan brainstormen over wat zij belangrijk achten betreffend de presentatie en uitstraling van de school. Wat wil Christelijke Basisschool De Hoeksteen uitdragen naar zowel ouders en (potentiële) leerlingen van de school, maar ook naar zakelijke partners en distributeurs? En hoe zijn beide partijen te bereiken, zonder dat de uitstraling voor kinderen te ‘saai’ en ‘ongrijpbaar’ wordt, of voor partners te ‘kinderachtig’? Al (letterlijk en figuurlijk) spelend met dat thema werd de conclusie getrokken dat een bewegende mascotte in combinatie met een zakelijk element dat ook als beeldmerk op zich ingezet kan worden, alle wensen dekt. 

DRD Support heeft een mascotte gecreëerd en deze uitgewerkt in 6 verschillende varianten, die elk afzonderlijk van elkaar in te zetten zijn. Iedere variant beschikt over een eigen, kenmerkende activiteit en beweging. Het zakelijke beeldmerk (het gebouw) symboliseert het recentelijk gebouwde complex waarvan een deel in het bezit is van Christelijke Basisschool De Hoeksteen. Het gekozen font is sober, zodat het geheel in combinatie met de twee beeldelementen geen overprikkelende uitstraling verwerft. 

Qua kleurenstelling is er gekozen voor de kleuren blauw en groen. De blauwe kleur symboliseert hierbij communicatie, terwijl het groen de verbintenis met het gebouw, ‘De Kruidentuin’, benadrukt. De textuur (de witte bolletjes) in het gebouw symboliseren de vele leerlingen van CBS De Hoeksteen. 

De bewegingen in de varianten van de mascotte spreken niet alleen de kinderen aan, maar verwijzen ook naar de kenmerkende visie die Christelijke Basisschool De Hoeksteen voor zichzelf heeft gesteld; want ja, als je een ‘school in beweging’ bent, hoe mooi is het dan als dit in het logo duidelijk zichtbaar is?

VERTREKPUNT:

RESULTAAT:

Telefoon
010 – 288 70 80
DRD Support